do początku
Informacje, aktualności » Wymagania prawne - izolacyjność okien

 

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do  nowego budownictwa.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem z 13 sierpnia 2013r. (Dz.U. nr 152 poz. 926) w dniu 1.01.2014r zmieniły się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do nowego budownictwa. Przepisy które weszły w zycie w styczniu 2014 r. wprowadziły również wymóg obniżania wartości współczynnika słonecznego g, tj. całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. 

 

- od stycznia 2014 wprowadzona została maksymalna wartość współczynnika Umax dla całego okna  (szyba i rama okienna).  W przypadku okien i drzwi balkonowych oraz innych nieotwieralnych powierzchni przezroczystych nie mogła być wyższa niż 1,3 W/m2K.

 

- od stycznia 2017 r. maksymalna wartość współczynnika Umax  nie może być wyższa niż  1,1 W/m2K,

 

- od stycznia 2021 r. maksymalna wartość współczynnika Umax   nie może być wyższa niż  0,9 W/m2K. 

 

W związku z powyższym polecamy Państwu i zalecamy stosowanie okien z profili energooszczędnych.

 

 

 

Nowe wartości współczynnika słonecznego g

 

 

Przepisy wprowadzają również wymóg obniżania wartości współczynnika słonecznego g, tj. całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych.

 

Współczynnik słoneczny g obliczany jest według wzoru g = fC*gn, gdzie fC to współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane osłony przeciwsłoneczne, takie jak żaluzje lub rolety, a gn to współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej dla danego typu oszklenia. Od stycznia 2014 r. maksymalna wartość współczynnika g zostanie obniżona z 0,5 do 0,35.

 

Zadaniem projektanta domu jest wybranie optymalnego rozwiązania zgodnego z wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami klienta.